เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  19  คน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน

ขอให้โรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนดำเนินการตรวจสอบในระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน student.opec.go.th  

ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียดรายชื่อโรงเรียนดังแนบ

 

• รายการข้อมูลรอโรงเรียนตรวจสอบ

• รายการข้อมูลรอเจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบ

• รายการข้อมูลรอโรงเรียนตรวจสอบอีกครั้ง

แจ้งเปลี่ยนอีเมล์ในการติดต่อ-สอบถามระบบ PSIS

เรียน ผู้ใช้งานระบบ PSIS
                  
                 แจ้งเปลี่ยนอีเมล์การติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับระบบ PSIS จากเดิมอีเมล์ [email protected] มาเป็น [email protected] เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับพื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ที่ 12 กรฎาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้ดูแลระบบ